ภาษาไทย

แคมบรูเป็นผู้จำหน่ายไม้อวบน้ำหลากหลายชนิด โดยเฉพาะฮาโวเธีย (บัวแก้ว, บัวหยดน้ำ, ม้าเวียน ฯลฯ), แกสทีเรีย (ลิ้น), และสเตพีเลียด (เก๋ง) ซึ่งเรามีความชำนาญเป็นพิเศษ รวมถึงไม้อวบน้ำชนิดอื่น ๆ อีกมากมายจากแอฟริกาใต้ และแทบทั่วพื้นทวีปแอฟริกา, มาดากัสการ์ และอาหรับ

ไม้อวบน้ำทั้งหลายเกิดจากการขยายพันธุ์เพาะเลี้ยงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีข้อมูลอ้างอิงจากแหล่งค้นพบที่ถูกต้อง ซึ่งเราจะจัดส่งเอกสารที่จำเป็นทุกชนิดให้แก่ทางผู้ซื้อพร้อมกับการส่งพันธุ์ไม้ผ่านทางจดหมายอากาศ และทางอากาศยา

เงื่อนไขในการสั่งซื้อ

การบรรจุและการส่ง

ราคาที่แสดงในรายการจะเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าขนส่ง และค่าเอกสาร

สำหรับผู้สั่งซื้อที่อยู่นอกสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ จะมีการเพิ่มค่าส่งสินค้าและเอกสารที่จำเป็น เช่น ใบรับรองปลอดศัตรูพืช

ต้นไม้จะได้รับการบรรจุอย่างปลอดภัยและส่งให้แก่ผู้ซื้อผ่านทางจดหมายอากาศลงทะเบียน (หรือทางอากาศยานในกรณีที่สินค้ามีน้ำหนักมาก) สำหรับการสั่งซื้อในปริมาณน้อย การส่งสินค้าผ่านทางจดหมายอากาศเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งสินค้ามักจะถึงมือผู้ซื้อภายใน 1 ถึง 2 สัปดาห์

ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าจะขึ้นอยู่กับปริมาณของต้นไม้ ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นมูลค่าประมาณ 25% ของมูลค่าสินค้า

การควบคุมเกี่ยวกับการส่งออก

ใบรับรองปลอดศัตรูพืช

ต้นไม้ทุกชนิดของแคมบรูจะได้รับการตรวจสอบจนมั่นใจว่าอยู่ในสภาพดีและปลอดศัตรูและโรคพืช

ใบรับรองปลอดศัตรูพืชเป็นสิ่งจำเป็นในการส่งสินค้าไปยังแทบทุกประเทศทั่วโลก โดยใบรับรองดังกล่าวสามารถใช้ได้กับสหราชอาณาจักรอังกฤษ ยุโรป ญี่ปุ่น และประเทศไทย โดยทางเราจะคิดค่าใช้จ่ายในการจัดทำใบรับรองปลอดศัตรูพืช 22 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งรายการสั่งซื้อ

พันธุ์ไม้ของแคมบรู

ต้นไม้ในรายการของเรา

ฮาโวเธียและแกสทีเรียที่เราจำหน่ายแทบทุกต้นมักเป็นต้นที่อยู่ในระยะเจริญพันธุ์และพร้อมที่จะออกดอก จะมีเพียงบางรายการที่มีขนาดเล็กกว่า ซึ่งจะมีการชี้แจงไว้ในรายการราคา

สำหรับสเตพีเลียด โดยส่วนมากต้นไม้ที่ลูกค้าจะได้รับคือกิ่งชำที่มีรากงอกเป็นอย่างดี ซึ่งลักษณะของต้นที่จะได้รับจะขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์ ยกตัวอย่างเช่น ฮูเดีย หรือเก๋งชนิดอื่นที่ชอบเลื้อย ลูกค้าจะได้รับต้นหรือกิ่งชำที่เป็นชิ้นเดียว ในขณะที่สเตพีเลียบางชนิดที่ลูกค้าจะได้รับ จะมีการแตกกิ่งตั้งแต่สองหรือสามกิ่งขึ้นไป สำหรับพืชในวงศ์อื่นเช่น โคไทลีดอน และคาลานคี่ (กุหลาบหิน, เศรษฐีพันล้าน) ลูกค้าอาจได้รับกิ่งชำที่มีรากงอกแล้ว หรือกิ่งชำที่ยังไม่มีรากงอก ขึ้นอยู่กับสินค้าที่มีอยู่ในขณะนั้น

เนื่องจากการความเข้มงวดในการขออนุญาตออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช ทางเราจึงจำเป็นต้องทำความสะอาดพืชเป็นอย่างดีก่อนการส่งออก และอาจทำให้รากของฮาโวเทียและแกสทีเรียบางส่วน หรือทั้งหมดถูกตัดออกไปด้วย

ภาพรวมของสินค้า

พืชในกลุ่มฮาโวเธีย และสเตพีเลียดมักจะมีความหลากหลาย ซึ่งแม้ในชนิดเดียวกันเองก็อาจมีสีของผิวหรือลวดลายที่แตกต่างกัน ดังนั้นพืชที่นำรูปมาเสนอเป็นตัวอย่างของชนิดพันธุ์นั้น แม้จะเป็นชนิดเดียวกันกับที่ผู้ซื้อได้เลือกซื้อ แต่สินค้าที่ได้รับก็อาจมีความแตกต่างไปจากต้นที่เสนอไว้ในรูป เพราะเป็นต้นที่มาจากโคลนที่แตกต่างกัน แต่สำหรับพืชที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทุกต้นจะมีลักษณะเช่นเดียวกันทั้งหมด เพราะมาจากโคลนเดียวกัน ในกรณีหลังนี้ จะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนโดยใช้ตัวย่อว่า CL ซึ่ง CL1 หมายถึงโคลนที่ 1 Cl2 หมายถึงโคลนที่ 2 เป็นต้น

ข้อมูลของแหล่งกำเนิดพืช

เราได้ตั้งเป้าหมายในการอนุรักษ์พืชพันธุ์ในธรรมชาติ โดยการขยายพันธุ์เพาะเลี้ยงและกระจายพันธุ์สู่ตลาดเพื่อลดการเก็บพันธุ์พืชจากแหล่งอาศัยในธรรมชาติ ข้อมูลของประเทศและแหล่งที่ค้นพบจะถูกระบุไว้ในส่วนของมูลของต้นไม้ที่อยู่ในรายการราคา หมายเลขการเก็บ และชื่อของผู้เก็บรวบรวมพันธุ์จะถูกระบุไว้เป็นอักษรย่อในส่วนของข้อมูล

We would like to acknowledge Teerawoot Laosatirawong for translating the information in Thai.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram